Empty

kr 0.00

~ Providing car lovers worldwide ~

Home > Brands > Talbot Simca

Talbot Simca

Simca (Société Industrielle de Mécanique et Carrosserie Automobile, Mechanical and Automotive Body Manufacturing Company) was a French automaker, founded in November 1934 by Fiat and directed from July 1935 to May 1963 by Italian Henri Théodore Pigozzi (born Enrico Teodoro Pigozzi, 1898–1964). Simca was affiliated with Fiat and then, after Simca bought Ford's French activities, became increasingly controlled by the Chrysler Group. In 1970, Simca became a subsidiary and brand of Chrysler Europe, ending its period as an independent company. Simca disappeared in 1978, when Chrysler divested its European operations to another French automaker, PSA Peugeot Citroën. PSA replaced the Simca brand with Talbot after a short period when some models were badged as Simca-Talbots.  Rootes Car Club Norway arbeider for å bevare et viktig kapittel i norsk/britisk motorhistorie. Rootes konsernet produserte de engelske bilmerkene Hillman, Humber, Sunbeam, Singer, Commer og Karrier. Brødrene Rootes begynte rundt 1930 å kjøpe opp andre bilfabrikanter som var i vanskeligheter. De hadde store oppgangstider på 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet. Da sviktet økonomien, og i 1964 kjøpte Chrysler seg inn i konsernet. I 1967 tok de over hele konsernet og drev det videre til slutten av 70-tallet. Chrysler greide heller ikke å drive lønnsomt, og alle de gamle Rootes-bilmerkene forsvant. Sammenlignet med mange andre bilmerker er Rootesbilene sjeldne i Norge i dag. Som samleobjekter har deres status vist en klart stigende tendens de senere årene. Vi håper og tror vår klubb har bidratt til denne utviklingen.

Car models